Uprawnienia

1.Autoryzacje na wykonywanie przeglądów i napraw podręcznego sprzętu przeciwpożarowgo

-Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych z siedzibą w Grodkowie

-BOX MET Trade z siedzibą w Piskorzowie

-Gaz-Tech z siedzibą w Grodkowie

-Wytwórnia Artykułów Technicznych „W -A-T” Bryński ” z siedzibą w Radomiu

2. Autoryzacja na instalowanie, przegląd i konserwacje hydrantów wewnętrznych DN-25, DN-33 i DN-52

-BOX-MET LTD Piskorzów

3. Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

-gazy sprężone-zbiorniki, gaśnic przenośnych i przewoźnych

-gazy skroplone-zbiorniki, gaśnic przenośnych i przewoźnych